Svečana prisega

Svečano prisežem da ću u svom zvanju raditi savjesno i dostojanstveno u skladu s međunarodnim etičkim kodeksom medicinskih sestara.

Uložit ću sve svoje snage i znanje za dobrobit povjerenih mi osoba, bez obzira na rasu, narodnost, vjerska i politička uvjerenja te društveni i ekonomski položaj pojedinaca.

Svojim držanjem i ponašanjem na radnom mjestu i izvan njega čuvat ću dostojanstvo i ugled svoga zvanja. Svoje dužnosti izvršavat ću zdušno, trajno se usavršavati u zvanju i nesebično ga prenositi na mlade. Čuvat ću profesionalnu tajnu.

Podređujući vlastite interese, težit ću unapređenju zdravlja - najvećoj ljudskoj dragocjenosti.

Svečano prisežem!
[ Naslovnica ]